Egységesítve 2015. június 12-én.

Hatályos 2015. július 1-től.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §[1]

E rendelet célja, hogy Kaposvár lakóinak kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézményekbe és eseményekre, ingyenes parkolást biztosítson szombati napokon, valamint kedvezményes parkolást hétköznap a külön önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben, kedvezményes buszbérlet vásárlási lehetőséget nyújtson, továbbá a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények igénybevételének lehetőségét megteremtse.

A rendelet személyi hatálya

2. §

(1)[2]Kaposvár Kártyára kizárólag 6. életévét betöltött azon természetes személy jogosult, aki

a)kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy

b)kaposvári székhelyű oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója vagy hallgatója.

(2)A Kaposvár Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét.

A kedvezmények köre és mértéke

3. §

[3](1) A Kaposvár Kártya az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok következő szolgáltatásaihoz biztosít kedvezményeket:

a) Együd Árpád Kulturális Központ (Szentjakabi Nyári esték, Vaszary képtár belépőjegy);

b) Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (NB I., illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzésekre);

c) Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. (Rákóczi Stadion hivatalos labdarugó mérkőzések);

d) Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (Virágfürdő belépőjegy/bérlet)

e)[4] Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (belépőjegy, bérlet);

f)[5]

g) Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (kedvezményes buszbérlet-vásárlás);

h)[6] Városgondnokság[m1] (kedvezményes parkolás, kedvezményes csónakbérlés);

i) Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (belépőjegy/bérlet);

j)[7] Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (belépők, kishajó igénybevétel);

k)[8] Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (kedvezményes beiratkozási díj).

(2)A Kaposvár Kártya az (1) bekezdésben felsorolt helyszíneken e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű kedvezmények igénybevételére jogosít.

(3)[9]A Kaposvár Kártya szombati napokon ingyenes parkolásra jogosít a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben. Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága a szombati napokra érvényes ingyenes parkolási jogosultságot a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon ellenőrzi. A Kaposvár Kártya hétköznap 15%-os üzletpolitikai kedvezménnyel kedvezményes parkolásra jogosít a parkoló rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben.

(4)[10] A Kaposvár Kártya az Önkormányzat vagy intézményei, illetve e rendeletben nevesített gazdasági társaságai közreműködésével szervezett egyes rendezvényeken – a polgármester által engedélyezett, legfeljebb 40 %-os mértékű – kedvezményre jogosít, amennyiben a kedvezmény miatt esetlegesen kieső bevételt egyedi közgyűlési döntéssel biztosított önkormányzati forrás pótolja.

(5)[11] A Kaposvár Kártya 10% üzletpolitikai kedvezményre jogosít (5 Ft-ra kerekítve) buszbérletek vásárlása esetén, a Kaposvár Kártya bemutatása mellett. A kedvezmény a helyi autóbusz-közlekedés díját tartalmazó önkormányzati rendeletben meghatározott díjak[12] közül az alábbiakra vonatkozik:

1.Egyvonalas bérletjegy

2.Egyvonalas fél havi bérletjegy

3.Összvonalas bérletjegy

4.Összvonalas fél havi bérletjegy

5.Összvonalas heti bérletjegy

6.Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy.

4. §

(1)[13]

(2)[14]A kedvezményt nyújtó intézmények, gazdasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

(3)A kedvezmények köre külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az Önkormányzat a változást megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja a kártyatulajdonosokat nyilvános hirdetés formájában.

(4)A Kaposvár kártyával megváltott jegyek és bérletek a Kaposvár Kártya felmutatásával együtt érvényesek.

(5)A Csiky Gergely Színház esetében a szolgáltatást a Kaposvár Kártya és a megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.

(6)[15] A Kaposvár Kártyával rendelkezők a hétköznapi /a parkoló-automatáknál igénybe vett/ parkolási szolgáltatáshoz kedvezményes parkolói kártya megvásárlásával juthatnak hozzá. A kedvezményes parkolókártya díja 2300 Ft + Áfa.

Önkormányzati kompenzáció

5. §[16]

A Kaposvár Kártya igénylése, kibocsátása

6. §

(1)Kaposvár Kártyát e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet igényelni. A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség, amely igazolja, hogy az igénylő megfelel jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. Az igénylőlap átvételétől számított 30 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.

(2)A Kaposvár Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli.

(3)[17] A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért térítési díjat fizetnek az igénylők, melynek csak az 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 14. életévét a Kártya igénylésekor még nem töltötte be, továbbá aki nyugdíjas a Kártya igénylésének időpontjában.

(4)[18]A Kaposvár Kártya igénylésének díjtételei

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja:1000,- Ft

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére:500,- Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja:500,- Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére:250,- Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A Kaposvár Kártya érvényessége

7.§[19]

(1) A Kaposvár Kártya egy naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít a kedvezmények igénybevételére. Ezt követően a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeggel. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg a R. 6. § (4) bekezdésében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni.

(2) Az elhasználódott kártya cseréjére az igénylő új kártya kiállítását kérheti térítés ellenében.

Értelmező rendelkezések

8.§

[20](1) Kedvezményesen látogatható rendezvények:

a) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. bérletei esetében az adott évadra tervezett előadások;

b) Együd Árpád Kulturális Központ előadásai esetében a „Szentjakabi Nyári Esték” rendezvénysorozat előadásai;

c) a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola és a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. mérkőzései esetében a Kaposvári Rákóczi FC, a Kaposvári KK., a Fino Kaposvár, az 1. MCM - Diamant Kaposvári Egyetem, a BITT Kaposvári Női RC bajnoki, illetve hazai és nemzetközi kupamérkőzései;

d) a Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. esetében a közönség-korcsolyázásra rendelkezésre álló időszak.

(2)A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok:

a)a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy

b)személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány).

(3)[21] E rendelet kedvezményeinek alkalmazásában nyugdíjas, aki:

a)a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján saját jogú nyugellátásban,

b)a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban,

c)a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CXVII. törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül.

8/A. §[22]

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Záró rendelkezés

9.§

E rendelet 2005. szeptember 1-én lép hatályba.

Kaposvár, 2005. február 24.

Szita Károly s.k.dr. Kéki Zoltán s.k.

polgármestercímzetes főjegyző

Letölthető fileok:2005_05 Kaposvár Kártya rendelet.docx 1.24 MB Kaposvár kártya rendelet módosítás közgyűlés után 2015-02-27.docx 1.23 MB